Green garden hoạt động với tiêu chí khách hàng là trọng tâm ,đặt lợi ích khách hàng là trên hết . Hoạt động với sứ mệnh đưa không gian xanh chống lại với vấn đề đô thị hóa ,mang không gian trong lành đến với xã hội