cây dây leo cây gấc

cây gấc có quả rất to khi chín quả mầu đỏ tươi rất đẹp thường chín vào dịp tết hay sử dụng làm xôi gấc ý nghĩa tín ngưỡng mang lại may mắn cho người sử dụng

cây dây leo cây gấc
Cây dây leo cây gấc