Hợp đồng chăm sóc sân vườn

                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                        HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC SÂN VƯỜN

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 được Quốc hội Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, Kì họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005.

- Căn cứ Luật Thương mại năm 2005Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ khả năng cung cấp và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày      tháng       năm           tại                        

chúng tôi gồm:

BÊN A: Công ty cổ phần sx&kdtm dịch vụ tổng hợp Green garden

Địa chỉ:  số 5 hẻm 236/17/18 đường khương đình phường hạ đình quận thanh xuân thành phố hà nội

Điện thoại: 02466514729  

MST : 0108247958            

Đại diện: Ông Cao Văn Biên                     Chức vụ : giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TỔ CHỨC ĐƠN VỊ : ...............................................................................

Địa chỉ:……………………………………….

Điện thoại: …………………          Fax: 024.

Đại diện: (Ông / Bà) ……………………..Chức vụ: .................…………

Mã số thuế…………………….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh gọi tắt là ( “Hợp Đồng”) với các điều khoản dưới đây:

ĐIỀU I: NỘI DUNG DỊCH VỤ

- Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cung cấp cho Bên B dịch vụ chăm sóc sân vườn  cây cảnh (gọi tắt là “Dịch Vụ”) tại trụ sở làm việc của Bên B, có địa chỉ tại ....................................................................................................................................................... (gọi tắt là “Tòa nhà”). Chi tiết đơn giá được quy định như sau:

- Diện tích sân vườn ........  m2

-Đơn giá : 60.000.000…/năm

- Số lượng cây được tính theo thực tế đặt tại trụ sở làm việc của bên B.

ĐIỀU II: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Thời hạn hợp đồng : Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng 1 năm. Kể từ ngày tháng năm              đến  hết      tháng       năm     

ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

  1. Trách nhiệm của Bên A.

- Lên lịch tưới sân vườn định kỳ đảm bảo cây không bị thiếu nước

- Cắt tỉa cây cảnh định kỳ đảm bảo thẩm mỹ quan cây cảnh

- Bón phân định kỳ đảm bảo cây luôn xanh tốt

- quét lá rụng trong khu vực phạm vi sân vườn

-nhặt cỏ dại trong phạm vi sân vườn chăm sóc

- Cắt tỉa cỏ nhung vào thời điểm hợp lý đảm bảo mỹ quan cho khuân viên

- Trồng hoa trước sảnh tòa nhà theo vị trí đã đăng ký với bên A vào dịp 20 tháng 10 và kéo dài đến hết mùa xuân

-Tự trang bị đầy đủ vật tư phụ dụng cụ chăm sóc vườn : ống nước , xe cuộn ống tưới kéo cắt tỉa, máy cắt cỏ phân bón ........

-  Cử nhân viên đến chăm sóc sân vườn  theo đúng lịch đã đăng ký với Bên B.

- Nhân viên của Bên A đến chăm sóc cây phải thực hiện đúng các quy định và nội quy của Bên B, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa Nhà, không gây ảnh hưởng tới công việc của Bên B và/hoặc Bên thứ ba,,

- Trong quá trình chăm sóc cây, nhân viên của Bên B không được để đất cát, rác thải vương vãi ra xung quanh khu vực chăm sóc , phải dọn dẹp sạch sẽ quanh khu vực chăm sóc

- Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

  1. Trách nhiệm của Bên B.

- Tạo điều kiện cho Bên A vào, chăm sóc cây theo lịch đăng ký trong giờ hành chính, cuối mỗi tháng đánh giá vào bản ý kiến khách hàng (kèm theo) gửi lại cho nhân viên chăm sóc và cùng Bên A kiểm tra, ký vào biên bản nghiệm thu Dịch Vụ hàng tháng.

- Bên B quản lý, giám sát chất lượng sân vườn, khi các cây chưa đạt yêu cầu có trách nhiệm thông báo lại cho bên A, đề nghị bên A thay kế hoạch chăm sóc cây mỗi khi không đạt yêu cầu (cây còi cọc, héo úa, kém thẩm mỹ …).

- Có trách nhiệm báo cho Bên A biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để Bên A lên kế hoạch chăm sóc cây.

ĐIỀU IV: CAM KẾT CHUNG

  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đủ tất cả các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc, phát sinh, hai bên phải cùng bàn bạc để thống nhất và giải quyết bằng văn bản.
  2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 10% tổng giá trị hợp đồng.
  3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v... Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.
  4. Mọi thông báo hay thông tin khác được gửi hay thực hiện theo Hợp đồng này phải được thể hiện bằng văn bản, gửi bằng thư hay fax cho bên liên quan theo điạ chỉ ghi trên hợp đồng hoặc theo địa chỉ khác đã được hai bên thoả thuận bằng văn bản.
  5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết thông qua thương lượng bình đẳng giữa hai bên trong thời gian ngắn nhất (tối đa là 05 ngày). Nếu hai bên không hòa giải được thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng.
  6. Việc sửa đổi bổ sung các điều khoản của hợp đồng này phải được cả hai bên thỏa thuận bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết.
  7. Hợp đồng được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
hợp đồng chăm sóc sân vườn
hợp đồng chăm sóc sân vườn

 

                      ĐẠI DIỆN BÊN A

                              ĐẠI DIỆN BÊN B