Duy tu cảnh quan khu công nghiệp

Công ty cổ phần SX & KDTM dịch vụ tổng hợp Green garden thực hiện công tác duy tu cảnh quan khu công nghiệp tại nhà máy il jin vina no3 đường 34 khu công nghiệp hòa mạc hà nam

duy tu cảnh quan khu công nghiệp
duy tu cảnh quan khu công nghiệp

đặc thù cảnh quan khu công nghiệp là có 1 lượng vườn cảnh quan khá lớn lên việc duy tu cảnh quan khu công nghiệp cần được lưu ý rất kỹ . vì với lượng cỏ gianh có thể phát triển  rất nhanh cần phải cắt thường xuyên như trên hình ảnh các bạn có thấy

duy tu cảnh quan khu công nghiệp
duy tu cảnh quan khu công nghiệp
duy tu cảnh quan khu công nghiệp
duy tu cảnh quan khu công nghiệp
duy tu cảnh quan khu công nghiệp
duy tu cảnh quan khu công nghiệp