Chăm sóc sân vườn 17 Hoàng Sâm

Công trình mà Green garden ký xác nhận dịch vụ chăm sóc duy tu cảnh quan là công trình cảnh quan của học viện kỹ thuật quân sự lằm tại địa chỉ 17 Hoàng Sâm cầu giấy hà nội 

chăm sóc sân vườn
chăm sóc sân vườn

công trình có tổng diện tích 2500 m2 thuộc quản lý của học viện kỹ thuật quân sự 

công trình cảnh quan được lắp đặt hệ thống tưới tự động 

chăm sóc sân vườn
chăm sóc sân vườn

cây trồng của khuân viên điểm nhấn là những cây lớn cây cổ thụ phần dưới nền trải khắp là diện tích cỏ nhung và cỏ lá tre bao phủ nên việc chăm sóc cần lưu ý đến việc cắt thảm cỏ nhung và cỏ lá tre 

chăm sóc sân vườn
chăm sóc sân vườn

ngoài ra cần quan tâm tới việc cấp dinh dưỡng cho cây định kỳ và việc cắt tỉa tán cây cổ thụ khi tán đủ lớn  

Green garden cử nhân viên tưới cây chăm sóc định kỳ 2 buổi / 1 tuần công việc bao gồm chăm sóc tưới nước định kỳ nhổ cỏ dại và quét lá rụng trên thảm cỏ và sân bao sung quanh khu vực cảnh quan

chăm sóc sân vườn
chăm sóc sân vườn
chăm sóc sân vườn
chăm sóc sân vườn
chăm sóc sân vườn
chăm sóc sân vườn